ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามเป็นประธาน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน และวัดใหม่บางปืน (วัดธรรมาวุธาราม) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ ประจำปี 2567 ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการจัดการประกวดสาวงามเมืองแม่กลอง ภายในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567

ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล
ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566
ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมมอบสิ่งของเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมมอบสิ่งของเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหน่วยงานราชการลงพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน ..//
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหน่วยงานราชการลงพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567
จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมอนุรักษ์สงกรานต์วิถีไทย ก่อเจดีย์ทราย ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมอนุรักษ์สงกรานต์วิถีไทย ก่อเจดีย์ทราย ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เริ่มแล้ว สงกรานต์ แม่กลอง สนุก ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดฯ ..//
เริ่มแล้ว สงกรานต์ แม่กลอง สนุก ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดฯ ..//

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะร่วมปลูกป่าชายเลน กิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ที่สมุทรสงคราม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะร่วมปลูกป่าชายเลน กิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ที่สมุทรสงคราม
ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566
ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมมอบสิ่งของเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมมอบสิ่งของเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหน่วยงานราชการลงพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน ..//
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหน่วยงานราชการลงพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567
จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมอนุรักษ์สงกรานต์วิถีไทย ก่อเจดีย์ทราย ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมอนุรักษ์สงกรานต์วิถีไทย ก่อเจดีย์ทราย ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เริ่มแล้ว สงกรานต์ แม่กลอง สนุก ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดฯ ..//
เริ่มแล้ว สงกรานต์ แม่กลอง สนุก ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดฯ ..//

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ITA