เริ่มแล้ว งานกวี คีตา อัมพวา เฟส จังหวัดสมุทรสงคราม ชูอัตลักษณ์ ของดี ของเด็ดเมืองแม่กลอง ..// รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม พร้อมพระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2567 องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีถวายบังคม ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567 จังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567

ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล
เริ่มแล้ว งานกวี คีตา อัมพวา เฟส จังหวัดสมุทรสงคราม ชูอัตลักษณ์ ของดี ของเด็ดเมืองแม่กลอง ..//
เริ่มแล้ว งานกวี คีตา อัมพวา เฟส จังหวัดสมุทรสงคราม ชูอัตลักษณ์ ของดี ของเด็ดเมืองแม่กลอง ..//
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ..//
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ..//
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัวตามโครงการธนาคารวัวหลวงพ่อแดง วิถีเกษตรพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนองพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองมากขึ้น ..//
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัวตามโครงการธนาคารวัวหลวงพ่อแดง วิถีเกษตรพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนองพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองมากขึ้น ..//

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะร่วมปลูกป่าชายเลน กิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ที่สมุทรสงคราม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะร่วมปลูกป่าชายเลน กิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ที่สมุทรสงคราม
เริ่มแล้ว งานกวี คีตา อัมพวา เฟส จังหวัดสมุทรสงคราม ชูอัตลักษณ์ ของดี ของเด็ดเมืองแม่กลอง ..//
เริ่มแล้ว งานกวี คีตา อัมพวา เฟส จังหวัดสมุทรสงคราม ชูอัตลักษณ์ ของดี ของเด็ดเมืองแม่กลอง ..//
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ..//
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ..//
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัวตามโครงการธนาคารวัวหลวงพ่อแดง วิถีเกษตรพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนองพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองมากขึ้น ..//
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัวตามโครงการธนาคารวัวหลวงพ่อแดง วิถีเกษตรพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนองพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองมากขึ้น ..//

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ITA